အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္
ပုဇြန္ေတာင္
ဗိုလ္တေထာင္
မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
ရန္ကင္း
တာေမြ
ဒဂုံ(အေရွ႕)
ဒဂုံ(ေတာင္)
ဒဂုံ(ေျမာက္)
အေနာက္ပိုင္းခရိုင္
အလံု
လမ္းမေတာ္
ဒဂံု
စမ္းေခ်ာင္း
လသာ
ၾကည့္ျမင္တိုင္
ပန္းဘဲတန္း
ေက်ာက္တံတား
ဆိပ္ကမ္း
ဗဟန္း
မရမ္းကုန္း
ေတာင္ဥကၠလာ
ေျမာက္ဥကၠလာ
သဃၤန္းကြန္း
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္
သန္လ်င္
ေက်ာက္တန္း
သံုးခြ
ခရမ္း
တြံေတး
ေကာ့မွဴး
ကြန္းၿခံကုန္း
ဒလ
ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တို
ကိုကိုးကၽြန္း
ေဒါပံု
သာေကတ
ဒဂုံဆိပ္ကမ္း
ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္
အင္းစိန္
မဂၤလာဒံု
ေရႊျပည္သာ
လိႈင္သာယာ
ေမွာ္ဘီ
တိုက္ႀကီး
လွည္းကူး
ထန္းတပင္
လိႈင္
ကမာရြတ္
Myanmar Driving Licence
We can check
If we want to know that a licence is issued officially or not,
We can check in computer section of Road Transport Administration Department. It had been expressed by security code.
security datas
International Licence
လိုင္စင္စစ္ေဆးရန္အခ်က္အလက္မ်ား
International Licence
Licence Translation
"Some licence" was not expressed English, So need to translate to English or Myanmar like below.

      Licence Translation (ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ဘာသာျပန္ေထာက္ခံခ်က္)
1   Surname         အမည္         Kaung Htet
2   Given name (s)     -          
3   Date and Place of Birth ေမြးရက္ႏွင့္ေမြးဖြားရာေနရာ 12-8-81,China
4(a) Date of Issue      ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ    11-8-2014
4(b) Expiry date       သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္စြဲ   11-8-2094
4(c) Issuing authority    ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္ငံ    China
4(d) ID number        မွတ္ပံုတင္အမွတ္     124587
5   Licence number     လိုင္စင္နံပတ္      5584621 
7   Holdier’s signature   ကိုင္ေဆာင္သူလက္မွတ္   -
8   Address         ေနရပ္လိပ္စာ      No.21,Road.Town
9   Category        လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား  B(၃)တန္အထိတင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
                          ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ 
                          ကိုယ္ပိုင္ဘတ္စ္ကားငယ္မ်ား။
10  Category Issue date   လိုင္စင္အလိုက္ စတင္ရက္စြဲ  11-8-2014
11  Category expiry     သက္တန္းကုန္ရက္စြဲ     11-8-2044
12  Restriction       ကန္႔သတ္ခ်က္        --

13 Passport No. 14 Father Name 15 Blood Type

Need to valid visa and licence
When you apply to Myanmar Driving licence your visa and licences must be valid


SAMPLE OF MYANMAR DRIVING LICENCE
Front Licence
International Licence
Back Licence
International Licence
...